آشنایی با انواع مسواک

انواع مسواک

 آشنایی با مسواکها و اینکه چه نوع مسواکی مناسب دندانهایمان است;میتواند در رعایت بهداشت دهان و دندان موثر باشد.چرا که استفاده از مسواک مناسب نقش بسزایی در تمیزی دندانها و سلامت آنها دارد.به طور کلی مسواکها به سه دسته نرم،متوسط و سخت تقسیم بندی می شوند.البته میتوان دسته بندی های دیگری را هم عنوان نمود.مانند […]